Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest:

YFood Labs GmbH
Landwehrstrasse 60-62
80336 Monachium 
Niemcy

pl@yfood.eu

 

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

1. Dane dostępowe i hosting
Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

Ten usługodawca ma siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod niniejszym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.


2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych celem realizacji umowy i przy tworzeniu konta klienta
Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego albo e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktują się Państwo z nami. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania. Ponadto jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielą Państwo swojej zgody na założenie konta klienta – będziemy przetwarzać niezbędne w tym celu Państwa dane osobowe.

Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w ustawieniach Państwa konta klienta.


3. Przekazywanie danych
W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach w trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę dostawcy usług płatniczych, gdzie po zalogowaniu będą Państwo mogli zrealizować płatność. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

W celu realizacji zamówień korzystamy również z zewnętrznego systemu zarządzania towarami. Przekazywanie i przetwarzanie danych w tym zakresie opiera się na umowie powierzenia danych.

Korzystamy z usług dostawców usług płatniczych. To przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.  Dane osobowe przekazywane są temu przedsiębiorstwu jedynie w koniecznych przypadkach celem realizacji umowy.

Przekazywanie danych kurierom
Jeśli udzielą nam Państwo w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na jej podstawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej w procesie zamawiania firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia terminu dostawy.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy podane przez Państwa w tym celu dane, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Niemcy


4. E-Mail-Newsletter i reklama wysyłana pocztą

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy prawa dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych – imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w zakresie naszych produktów, np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych produktów. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na kontakcie z klientami w celach reklamy własnych produktów.


5. Przetwarzanie danych przy realizacji płatności
Sprawdzenia danych identyfikacyjnych oraz zdolności kredytowej w przypadku wyboru usług płatniczych Klarna.

Jeśli wybiorą Państwo usługi płatnicze Klarna, wówczas prosimy Państwa o wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przekazanie firmie Klarna Państwa danych niezbędnych do zweryfikowania zdolności kredytowej i wskazanych przez Państwo danych identyfikacyjnych. W celu sprawdzenia danych identyfikacyjnych oraz zdolności kredytowej można skorzystać z wywiadowni gospodarczych wymienionych w polityce prywatności firmy Klarna.

Otrzymane informacje dotyczące statystycznego prawdopodobieństwa braku płatności zostaną przez Klarne wykorzystane do analizy i podjęcia decyzji w zakresie nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku umownego. Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę wysyłając wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub kontaktując się bezpośrednio z Klarna. W konsekwencji może to jednak skutkować brakiem możliwości zaoferowania Państwu określonych metod płatności.


6. Integracja Trustpilot
Zapewniamy naszym klientom możliwość dokonania oceny naszych usług za pośrednictwem serwisu Trustpilot. Trustpilot to platforma internetowa do składania opinii prowadzona przez Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5. piętro 1112 Kopenhaga, Dania („Trustpilot”). Po wysłaniu zamówionych produktów otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem. Jest to łącze do strony internetowej Trustpilot, które umożliwia założenie konta i wystawienie opinii konsumenckiej.

Z usług Trustpilot korzystamy w celu zapewnienia przejrzystych informacji. Chcemy oferować naszym klientom możliwość dokonania oceny naszych usług. W ten sposób potencjalni klienci jeszcze przed skorzystaniem z naszych produktów i usług mają dostęp do rzetelnych informacji dotyczących jakości naszej oferty. Aby zagwarantować, że opiniodawca rzeczywiście skorzystał z naszych usług, do Trustpilot przesyłamy dane klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia). Dane te służą do weryfikacji i potwierdzenia tożsamości użytkownika. Dane klienta są przesyłane do Trustpilot w przypadku wydania opinii. Trustpilot przetwarza te dane na nasze zlecenie.

Podstawą prawną dla niniejszego przetwarzania danych jest uprzednia zgoda użytkownika wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Aby wystawić ocenę, konieczna jest rejestracja na stronie internetowej Trustpilot. W tym zakresie obowiązują warunki korzystania z niniejszej strony i polityka prywatności Trustpilot. W przypadku oceny naszych usług, opinia jest publikowana na naszej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Trustpilot.

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy widget Trustpilot. Widget ten wyświetla aktualne oceny naszych produktów i usług wystawiane przez użytkowników. Dlatego też konieczne jest nawiązanie połączenia ze stroną internetową Trustpilot. Aby umożliwić wyświetlanie treści, Trustpilot musi mieć dostęp do określonych informacji (dane dostępu wraz z adresem IP). Dodatkowo Trustpilot otrzymuje potwierdzenie, że użytkownik odwiedził naszą stronę. Informacje te mogą być przechowywane w plikach cookies. Trustpilot wykorzystuje pliki cookies w celu dokonania analizy odwiedzin naszej strony przez użytkowników korzystających z usługi recenzji.

Podstawę prawną do przetwarzania danych użytkownika i umieszczenia na stronie widgetu jest nasz uzasadniony interes w oferowaniu klientom przejrzystej i zweryfikowanej oferty usług oraz informowaniu ich o jakości naszych produktów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych, jak tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie wypełniony.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności Trustpilot oraz prawa użytkownika do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć na stronie: https://uk.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.


7. Cookies i analityka internetowa
Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową i umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach dot. cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Edge™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™


Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google LLC (www.google.pl). Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej, na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google Analytics, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu przez Google zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Nasza strona internetowa korzysta również z funkcji Google Signals. Jest to rozszerzenie usługi Google Analytics, które umożliwia tak zwane "cross-device tracking" (identyfikowanie użytkowników korzystających z wielu urządzeń). Oznacza to, że jeśli Państwa urządzenia z dostępem do internetu są połączone z Państwa kontem Google, Google może generować raporty dot. sposobu użytkowania naszej strony (w szczególności o liczbie użytkowników na różnych urządzeniach), nawet jeśli zmienią Państwo urządzenie. Google wykorzysta w tym celu dane, jeżeli aktywowali Państwo na swoim koncie Google ustawienie "spersonalizowana reklama".

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na efektywnej i optymalnej prezentacji naszej oferty. W tym zakresie nie dochodzi do przetwarzana danych osobowych przez nas, otrzymujemy jedynie statystyki w oparciu o funkcje i technologie Google Signals. Mogą Państwo w każdej chwili w ustawieniach Państwa konta Google dezaktywować funkcję "spersonalizowanej reklamy" i zapobiec dalszemu gromadzeniu danych przez Google. Szczegóły dot. dezaktywacji można znaleźć tutaj


8. Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu

Google AdSense
Nasza strona internetowa promuje za pośrednictwem Google AdSense miejsce na reklamy innych dostawców i sieci reklamowych. Reklamy te wyświetlane są Państwu w różnych miejscach na naszej stronie internetowej. Jeśli udzielą nam Państwo stosownej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wówczas w ramach integracji usługi Google AdSense podczas odwiedzin naszej strony w Państwa urządzeniu końcowym zapisywany będzie tzw. plik cookie DoubleClick firmy Google.

Umożliwia to wyświetlenie reklamy zgodnej z zainteresowaniami poprzez automatyczne przypisanie pseudonimowego identyfikatora użytkownika (UserID), z pomocą którego określane są zainteresowania na podstawie odwiedzin naszej i innych stron internetowych. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google AdSense, zgromadzone w ten sposób dane zostaną usunięte.

Google AdSense stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA. Dla tego Państwa Komisja wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony - na podstawie EU US Privacy Shield, którego certyfikat posiada Google LLC. Aktualny certyfikat dostępny jest pod niniejszym linkiem: https://www.privacyshield.gov/list.

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na stosowanie cookie DoubleClick ze skutkiem na przyszłość i dezaktywować jego wykorzystywanie pod niniejszym linkiem. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

Google Ads Remarketing
Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google Ads Remarketing, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Przetwarzanie danych wykraczające poza powyższy zakres ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google Ads Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

Microsoft Advertising
Z pomocą wtyczki Microsoft Advertising promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania Bing, Yahoo i MSN oraz na stronach osób trzecich. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony internetowej w Państwa urządzeniu automatycznie zapisywany będzie plik cookie, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej strony internetowej i oferty na rynku. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania wtyczki Microsoft Advertising, zgromadzone za jej pośrednictwem dane zostaną usunięte.

Microsoft Advertising jest usługą firmy Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość i dezaktywować stosowanie plików cookies wykorzystywanych do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

Program afiliacyjny Affilinet
Nasza strona internetowa bierze udział w programie afiliacyjnym Affilinet. Jest on oferowany przez firmę AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy (zwaną dalej „affilinet“). Polega to na uczestnictwie w tzw. sieci afiliacyjnej za pomocą której produkty lub usługi reklamodawców są reklamowane poprzez strony internetowe zapisanych do programu affilinet partnerów.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej strony internetowej i oferty na rynku. Za pomocą plików cookies affilinet może śledzić przebieg dokonywanych zamówień a także dokumentować użycie przez Państwa konkretnych linków i dokonanie zamówienia produktu za pośrednictwem programu afiliacyjnego affilinet.

Mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować w ustawieniach przeglądarki obsługę plików cookies wykorzystywanych przez naszych partnerów lub naszą stronę. Za pomocą ustawień przeglądarki lub innych programów mogą Państwo również usunąć z Państwa urządzenia już zainstalowane pliki cookies. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych przez affilinet są dostępne pod niniejszym https://www.awin.com/pl/nota-prawna linkiem.

Google Maps
Nasza strona wykorzystuje Google Maps celem wizualnej prezentacji geograficznych informacji. Google Maps jest narzędziem oferowanym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google). Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ułatwieniu zlokalizowania naszych punktów sprzedaży oraz optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku.

W przypadku korzystania z Google Maps, Google będzie zapisywać i przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z map i poszczególnych funkcji, w tym np. adres IP lub dane dotyczące lokalizacji użytkownika. Nie mamy wpływu na powyższe przetwarzanie danych przez Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Aby dezaktywować usługę Google Maps i powiązane z nią przetwarzanie danych przez Google, muszą Państwo wyłączyć obsługę skryptów Java w ustawieniach swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z Google Maps nie będzie możliwe lub bardzo ograniczone.  

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo w polityce prywatności Google. Warunki korzystania z usługi Google Maps opisane zostały tutaj: https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html.

Przetwarzanie danych następuje na podstawie wspólnych uzgodnień współadministratorów danych zgodnie z art. 26 RODO. Zapisy porozumienia zawartego pomiędzy współadministratorami są dostępne tutaj.

Google reCAPTCHA
Celem zabezpieczenia przed spamem oraz zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowemu użytkowaniu naszych formularzy internetowych, z niektórymi formularzami na naszych stronach internetowych zintegrowane zostało narzędzie Google reCAPTCHA oferowane przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google).Poprzez weryfikacje wprowadzonych do formularza danych, narzędzie to zapobiega wykorzystywaniu na naszych stronach zautomatyzowanych oprogramowań – tzw. botów mogących zakłócać prawidłowe używanie naszych stron internetowych. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ochronie naszej strony przed potencjalnym nadużyciom i zapewnieniu jej bezawaryjnego funkcjonowania.

Google reCAPTCHA wykorzystuje za pomocą kodu zapisanego na stronie, tzw. JavaScript rozwiązania takie jak np. pliki cookies służące analizie korzystania przez Państwa z naszej strony.  Dane te wraz z Państwa adresem IP zostaną pobrane przez Google automatycznie i zapisane na jego serwerach zlokalizowanych w USA. Dane osobowe wprowadzane przez Państwa w poszczególnych polach formularzy nie będą odczytywane lub zapisywane.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu przez Google za pomocą JavaScript, względnie plików Cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), zmieniając w tym celu ustawienia Państwa przeglądarki w zakresie obsługi plików Cookies lub wyłączając obsługę skryptów JavaScript. Proszę uwzględnić, iż korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony internetowej może zostać wówczas ograniczone. 

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo w polityce prywatności Google.

Google Fonts
Z naszą stroną internetową zintegrowany jest skrypt „Google Fonts” firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google). Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i spójnym prezentowaniu treści na naszych stronach internetowych.

W ramach powyższego pomiędzy Państwa przeglądarką internetową a serwerami Google nawiązane zostanie połączenie. W efekcie Google uzyska informacje o tym, iż poprzez Państwa adres IP nawiązane zostało połączenie z naszą stroną.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo w polityce prywatności Google.

Cookie Consent
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy „Cookie Consent”, usługę oferowaną przez firmę Silktide Ltd., Brunel Parkway, Pride Park, Derby, DE24 8HR, Wielka Brytania (dalej: „Silktide”). Cookie Consent przechowuje i przetwarza informacje dotyczące zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Do tego celu Cookie Consent wykorzystuje między innymi pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika i służą do analizy korzystania z naszej strony internetowej.

Wykorzystujemy Cookie Consent do celów marketingowych i na potrzeby optymalizacji, głównie po to, aby móc analizować sposób użytkowania naszej strony internetowej i stale ulepszać poszczególne funkcje i oferty, a także stale zwiększać komfort użytkownika. Dzięki statystycznej ocenie zachowań użytkowników możemy ulepszać naszą ofertę i sprawić, że będzie ona dla nich bardziej atrakcyjna. Wiąże się z tym również nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez podmioty trzecie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Możesz zapobiec instalowaniu plików cookie, usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując możliwość ich zapisywania w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony będą dostępne w pełnym zakresie. Możesz sprzeciwić się zbieraniu i przekazywaniu danych osobowych lub zapobiec przetwarzaniu takich danych, dezaktywując obsługę JavaScript w swojej przeglądarce. Dodatkowo możesz w ogóle zapobiec umieszczaniu kodu JavaScript, instalując bloker JavaScript (np. https://noscript.net/ lub https://www.ghostery.com). Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony będą dostępne w pełnym zakresie.

Informacje dotyczące podmiotu trzeciego: Silktide Ltd., Brunel Parkway, Pride Park, Derby, DE24 8HR, Wielka Brytania. Więcej informacji podmiotu trzeciego na temat ochrony danych możesz znaleźć na stronie internetowej: https://silktide.com/privacy-policy/.

Facebook Custom Audiences
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy „Facebook Custom Audiences”, narzędzie do remarketingu oferowane przez Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (dalej: „Facebook”). Facebook Custom Audiences daje nam możliwość wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach, tzw. „reklam Facebooka”, gościom odwiedzającym naszą stronę internetową w ramach wizyty w sieci społecznościowej Facebook lub w ramach odwiedzania innych stron internetowych, które również stosują Facebook Custom Audiences. Dzięki „Facebook Custom Audiences” Twoja przeglądarka internetowa automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i sposób dalszego wykorzystywania danych zbieranych przez Facebooka dzięki stosowaniu Facebook Custom Audiences. Zgodnie z naszą wiedzą Facebook otrzymuje informację, że wyświetlono odpowiednią treść naszej strony internetowej lub kliknięto na naszą reklamę. Jeśli posiadasz konto użytkownika na Facebooku i jesteś zalogowany/-a, to Facebook może przyporządkować Twoją wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany/-a na Facebooku albo jeśli się nie zalogowałeś/-aś, istnieje możliwość, że Facebook pozna i zapisze Twój adres IP i ew. inne dane identyfikacyjne.

Wykorzystujemy Facebook Custom Audiences do celów marketingowych i na potrzeby optymalizacji, głównie po to, aby móc wyświetlać Ci reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań i w ten sposób ulepszać naszą ofertę, aby była bardziej interesująca dla Ciebie jako użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO (zgoda).

Zalogowani użytkownicy mogą również dezaktywować Facebook Custom Audiences na stronie https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. Ponadto możesz również dezaktywować pliki cookie, które służą do pomiaru zasięgu i celów reklamowych, za pośrednictwem następujących stron internetowych:

http://optout.networkadvertising.org/

http://optout.aboutads.info

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/


Pamiętaj, że jeśli usuniesz swoje pliki cookie, usuniesz również to ustawienie. Ponadto Facebook przystąpił do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i uzyskał odpowiedni certyfikat. W związku z tym Facebook zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Informacje dotyczące podmiotu trzeciego: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji podmiotu trzeciego na temat ochrony danych możesz znaleźć na stronie internetowej Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook-Pixel
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy „Piksela Facebooka”, usługę oferowaną przez firmę Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (dalej: „Facebook”). Dzięki pikselowi Facebooka Facebook może wyświetlać nasze reklamy na Facebooku (tzw. „reklamy Facebooka”) tylko tym użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, w szczególności takim, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub określonymi tematami lub produktami. Piksel Facebooka pozwala sprawdzić, czy po kliknięciu na naszą reklamę na Facebooku użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową. Piksel Facebooka wykorzystuje między innymi pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, to wizyta w naszym sklepie internetowym zostanie odnotowana na Twoim koncie użytkownika. Dane zebrane na Twój temat pozostają dla nas anonimowe, nie pozwalają więc na identyfikację użytkownika. Facebook może jednak łączyć te dane z Twoim kontem użytkownika w tym serwisie. Nie mamy wpływu na zakres i sposób dalszego wykorzystywania danych zbieranych przez Facebooka dzięki stosowaniu piksela Facebooka. Zgodnie z naszą wiedzą Facebook otrzymuje informację, że wyświetlono odpowiednią treść naszej strony internetowej lub kliknięto na naszą reklamę. Jeśli posiadasz konto użytkownika na Facebooku i jesteś zalogowany/-a, to Facebook może przyporządkować Twoją wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany/-a na Facebooku albo jeśli się nie zalogowałeś/-aś, istnieje możliwość, że Facebook pozna i zapisze Twój adres IP i ew. inne dane identyfikacyjne. Wykorzystujemy Piksela Facebooka do celów marketingowych i na potrzeby optymalizacji, głównie po to, aby móc wyświetlać Ci na Facebooku reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań, ulepszając naszą ofertę tak, aby była dla Ciebie bardziej interesująca, oraz zmniejszyć ilość uciążliwych reklam. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO (zgoda).

Zgodę na opisane powyżej zbieranie danych przez piksela Facebooka oraz wykorzystywanie Twoich danych do wyświetlania reklam Facebooka możesz odwołać w dowolnym momencie. Ustawienia dotyczące Twoich preferencji reklamowych możesz zmienić na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Pamiętaj, że jeśli usuniesz swoje pliki cookie, usuniesz również to ustawienie. Ponadto możesz również dezaktywować pliki cookie, które służą do pomiaru zasięgu i celów reklamowych, za pośrednictwem następujących stron internetowych:

http://optout.networkadvertising.org/

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

 

Pamiętaj, że jeśli usuniesz swoje pliki cookie, usuniesz również to ustawienie. Ponadto Facebook przystąpił do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i uzyskał odpowiedni certyfikat. W związku z tym Facebook zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Informacje dotyczące podmiotu trzeciego: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji podmiotu trzeciego na temat ochrony danych możesz znaleźć na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. Informacje dotyczące piksela Facebooka możesz znaleźć na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Littledata - Google Analytics
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Little Data – Google Analytics, usługi analizy sieciowej świadczonej przez Littledata Consulting Ltd, WeWork, 2 Eastbourne Terrace, Londyn W2 6LG, Wielka Brytania (dalej: „Littledata”). Littledata wykorzystuje dane zebrane w ramach usługi Google Analytics do ich analizy i wizualizacji.

Dane przekazywane do Littledata są przechowywane w bazach danych Mongo hostowanych na serwerach AWS. Przekazywanie danych osobowych dotyczących użytkowników końcowych do Google Analytics narusza zarówno warunki użytkowania Google, jak i warunki użytkowania Littledata.

Wykorzystujemy Littledata do analizy korzystania z naszej strony internetowej, stałego ulepszania poszczególnych funkcji i ofert oraz zwiększania komfortu użytkowania. Dzięki statystycznej ocenie zachowań użytkowników możemy ulepszać naszą ofertę i sprawić, że będzie ona dla nich bardziej atrakcyjna. Podstawę prawną stanowi Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Google Dynamic Remarketing
Na naszej stronie internetowej korzystamy z „Google Dynamic Remarketing”, usługi oferowanej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (dalej „Google”). Dzięki Google Dynamic Remarketing możemy wyświetlać użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę, nasze reklamy na innych stronach internetowych. Google wykorzystuje do tego celu pliki cookie zapisane w Twojej przeglądarce internetowej, za pośrednictwem których rejestruje i analizuje Twoje zachowania użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych. W ten sposób Google może zarejestrować Twoją wcześniejszą wizytę na naszej stronie internetowej. Zgodnie z oświadczeniem Google dane zebrane w ramach remarketingu nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Według Google w remarketingu stosuje się pseudonimizację.

Wykorzystujemy Google Dynamic Remarketing do celów marketingowych i na potrzeby optymalizacji, głównie po to, aby móc wyświetlać Ci reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań, poprawiać skuteczność kampanii i uczciwie obliczać koszty reklamy. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Możesz zapobiec instalowaniu plików cookie, usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując możliwość ich zapisywania w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com” (https://www.google.pl/settings/ads). Pamiętaj, że jeśli usuniesz swoje pliki cookie, usuniesz również to ustawienie. Możesz również dezaktywować wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, klikając na link http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Pamiętaj, że jeśli usuniesz swoje pliki cookie, usuniesz również to ustawienie.

Informacje dotyczące podmiotu trzeciego: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania danych przez Google, ustawień i możliwości wyrażenia sprzeciwu oraz dotyczących ochrony danych można znaleźć na następujących stronach Google:

Google Optimize
Na naszej stronie internetowej korzystamy z „Google Optimize”, usługi oferowanej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (dalej „Google”). Google Optimize jest częścią Google Analytics i pozwala nam testować atrakcyjność treści oraz funkcjonalność naszych stron internetowych. W tym celu poszczególne elementy, treści lub funkcje, a nawet cała strona internetowa są wyświetlane tylko określonej (procentowo) liczbie odwiedzających, a każda zmiana zachowania użytkowników podlega statystycznej ocenie (tzw. test A/B). Google Optimize wykorzystuje do tego celu pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i służą do analizy korzystania z naszych stron internetowych. Generowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w Irlandii i tam przechowywane. Istnieje jednak możliwość, że dane zostaną przesłane przez Google na serwer w USA i będą tam przetwarzane. Jeśli na stronie internetowej zostanie aktywowana funkcja anonimizacji adresu IP przekazywanego przez plik cookie („anonimizacja IP”), to Google wcześniej skróci Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia EOG. Pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia operatorowi tej strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Istnieje również możliwość, że na podstawie przetwarzanych danych będą tworzone pseudonimowe profile użytkowników.

Korzystamy z Google Optimize tylko w przypadku aktywnej opisanej wcześniej funkcji anonimizacji IP. Oznacza to, że Google będzie przetwarzał Twój adres IP tylko w formie skróconej. Pozwoli to wykluczyć powiązanie danych z konkretną osobą.

Wykorzystujemy Google Optimize do analizy korzystania z naszej strony internetowej, stałego ulepszania jej poszczególnych elementów, treści, funkcji i ofert oraz zwiększenia komfortu użytkowania. Dzięki statystycznej ocenie zachowań użytkowników możemy ulepszać naszą ofertę i sprawić, że będzie ona dla nich bardziej atrakcyjna. Jeśli wyrażono na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, to przetwarzanie danych na tej stronie internetowej będzie wykorzystywane na potrzeby analizy strony internetowej.

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie Google Optimize, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dostępne. Możesz ponadto uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny internetowej (włącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Aby zobowiązać Google do przetwarzania przekazanych danych tylko zgodnie z naszymi instrukcjami oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych.

Na potrzeby przekazywania i przetwarzania danych przez firmę Google w USA, spółka-matka koncernu Google – Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA – przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności zawartego pomiędzy Unią Europejską a USA i uzyskała odpowiedni certyfikat. W związku z tym Google zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Informacje dotyczące podmiotu trzeciego: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania danych przez Google, ustawień i możliwości wyrażenia sprzeciwu oraz dotyczących ochrony danych można znaleźć na następujących stronach Google:

 

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, do których zostały zebrane.

Dane dotyczące użytkowników i zdarzeń, związane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User-ID) i identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikatory reklamowe Android, IDFA [identyfikator Apple dla reklamodawców]) są usuwane najpóźniej po upływie 26 miesięcy od momentu ich zebrania.

Możesz zapobiec zbieraniu Twoich danych, klikając na poniższy link. Spowoduje to ustawienie pliku cookie opt-out, który w przyszłości będzie uniemożliwiał zbieranie Twoich danych podczas odwiedzania tej witryny:

Dezaktywuj Google Analytics

Hotjar
Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Hotjar oferowanej przez Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. to europejska firma z siedzibą na Malcie (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, tel.: +1 (855) 464-6788).

Za pomocą tego narzędzia można śledzić ruchy na stronach internetowych, które stosują Hotjar (tzw. mapy cieplne). Można na przykład zobaczyć, jak daleko użytkownicy przewijają stronę oraz w jakie obszary strony i jak często klikają. Narzędzie to umożliwia również uzyskanie opinii o stronie bezpośrednio od użytkowników. Przede wszystkim usługi Hotjar poprawiają funkcjonalność stron działających w oparciu o Hotjar, sprawiając, że są one bardziej przyjazne dla użytkownika, bardziej wartościowe i łatwiejsze w obsłudze dla użytkownika końcowego.

Podczas stosowania tego narzędzia zwracamy szczególną uwagę na ochronę Twoich danych osobowych. Możemy jedynie śledzić, na jaki obszar strony kliknięto, ruchy myszy, przewijanie strony, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia i informacje dotyczące przeglądarki, położenie geograficzne (tylko kraj) oraz preferowany język wyświetlania naszej strony. Obszary stron internetowych, na których wyświetlane są dane osobowe użytkowników lub podmiotów trzecich, są automatycznie ukrywane przez Hotjar, a tym samym nie można ich w żadnym momencie śledzić. Aby wykluczyć możliwość bezpośredniego powiązania danych z konkretną osobą, adresy IP są zapisywane i przetwarzane wyłącznie w formie zanonimizowanej. Hotjar korzysta z różnych usług podmiotów trzecich, takich jak Google Analytics czy Optimizely. W związku z tym może się zdarzyć, że usługi te będą zbierać dane przekazywane przez Twoją przeglądarkę w ramach zapytań strony internetowej. Mogą to być na przykład pliki cookie lub Twój adres IP. W takich wyjątkowych przypadkach przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody użytkownika.

Hotjar oferuje użytkownikom możliwość zablokowania stosowania narzędzia Hotjar za pomocą nagłówka „Do not track”, tak aby podczas wizyty na stronach internetowych nie mogły być rejestrowane żadne dane. Ustawienie to obsługują wszystkie popularne, aktualne wersje przeglądarek internetowych. W tym celu Twoja przeglądarka wysyła do Hotjar prośbę o dezaktywację śledzenia danego użytkownika. Jeśli wchodzisz na nasze strony internetowe za pośrednictwem różnych przeglądarek lub komputerów, musisz aktywować nagłówek „do not track” osobno dla każdej przeglądarki i każdego komputera.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej możesz w dowolnym momencie zapobiec zbieraniu Twoich danych przez Hotjar, wchodząc na stronę opt-out (rezygnacja) https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out i klikając na „Dezaktywuj Hotjar”.

Więcej informacji dotyczących Hotjar Ltd. i samego narzędzia Hotjar można znaleźć na stronie https://www.hotjar.com.

Polityka prywatności Hotjar Ltd. znajduje się na stronie https://www.hotjar.com/privacy.

Microsoft Advertising (former Bing Ads)
Na naszych stronach internetowych stosujemy Conversion Tracking, usługę oferowaną przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Advertising instaluje na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które pozwalają analizować korzystanie przez użytkownika z naszej oferty internetowej, o ile dotarł on do naszej oferty internetowej za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing (tzw. „pomiar konwersji”). Zarówno firma Microsoft, jak i my możemy w ten sposób uzyskać informację, że ktoś kliknął na reklamę, został przekierowany do naszej oferty internetowej i dotarł na określoną stronę docelową (tzw. „strona konwersji”). Możemy przy tym poznać tylko łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę konwersji. Adresy IP nie są zapisywane. Nie są ujawniane żadne informacje osobiste dotyczące tożsamości użytkowników.

Jeśli poprosimy użytkowników o zgodę (np. w ramach zgody na stosowanie plików cookie), to podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Microsoft dysponuje certyfikatem zgodnie z Tarczą Prywatności, a tym samym zapewnia, że przestrzega europejskich i szwajcarskich przepisów dotyczących ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procedurze śledzenia stosowanej przez Microsoft Advertising, możesz dezaktywować możliwość instalowania plików cookie, które są niezbędne do tego celu, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce lub skorzystać z opcji rezygnacji (opt-out) na stronie Microsoftu: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout.

Więcej informacji na temat ochrony danych oraz plików cookie stosowanych przez Microsoft Advertising można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

Outbrain Amplify
Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy „Outbrain Amplify”, usługę oferowaną przez Outbrain UK Ltd., 5 New Bridge Street, Londyn, EC4V 6JA, UK (dalej: „Outbrain”). Outbrain przechowuje i przetwarza informacje dotyczące zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Do tego celu Outbrain wykorzystuje między innymi pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika i służą do analizy korzystania z naszej strony internetowej.

Wykorzystujemy Outbrain Amplify do celów marketingowych i na potrzeby optymalizacji, głównie po to, aby móc analizować sposób użytkowania naszej strony internetowej i stale ulepszać poszczególne funkcje i oferty, a także stale zwiększać komfort użytkownika. Dzięki statystycznej ocenie zachowań użytkowników możemy ulepszać naszą ofertę i sprawić, że będzie ona dla nich bardziej atrakcyjna. Podstawę prawną stanowi Twoja zgoda w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. 

Możesz zapobiec instalowaniu plików cookie, usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując możliwość ich zapisywania w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony będą dostępne w pełnym zakresie. Możesz również zapobiec zbieraniu powyższych informacji przez Outbrain, ustawiając plik cookie opt-out za pośrednictwem jednej z poniższych stron internetowych:

 

Pamiętaj, że jeśli usuniesz swoje pliki cookie, usuniesz również to ustawienie. Możesz sprzeciwić się zbieraniu i przekazywaniu danych osobowych lub zapobiec przetwarzaniu takich danych, dezaktywując obsługę JavaScript w swojej przeglądarce. Dodatkowo możesz w ogóle zapobiec umieszczaniu kodu JavaScript, instalując bloker JavaScript (np. https://noscript.net/ lub https://www.ghostery.com). Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony będą dostępne w pełnym zakresie.

Informacje dotyczące podmiotu trzeciego: Outbrain UK Ltd., 5 New Bridge Street, Londyn, EC4V 6JA, UK

Więcej informacji podmiotu trzeciego na temat ochrony danych możesz znaleźć na stronie internetowej: http://www.outbrain.com/en/legal/privacy.

ReCharge Payments
Na naszej stronie korzystamy z ReCharge Payments, aplikacji oferowanej przez firmę ReCharge, Inc, 3030 Nebraska Avenue, Los Angeles California US 90404, USA (dalej: „ReCharge”). Oprogramowanie ReCharge wykorzystujemy do realizacji zamówień abonamentowych.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. Przekazujemy ReCharge informacje podawane przez Ciebie w procesie zamawiania z wyłączeniem informacji dotyczących Twojego zamówienia. ReCharge przetwarza dane, które podałeś podczas składania zamówienia, w naszym imieniu.

Dane są przekazywane wyłącznie w celu tworzenia abonamentów klientów i zarządzania nimi oraz na potrzeby realizacji płatności.

Dodatkowo ReCharge posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. W związku z tym ReCharge zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQREAA4&status=Active.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności ReCharge, klikając na link: https://rechargepayments.com/privacy-policy.

Optinmonster
Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki „Optinmonster”, usługi dostarczanej przez Retyp LLC, 3701 Savoy Ln West Palm Beach, FL 33417, USA („Optinmonster”). Korzystanie z tej usługi pozwala wyświetlać dodatkowe oferty osobom odwiedzającym stronę. Optinmonster wykorzystuje pliki cookies. Dodatkowo pobierane są dane osobowe w przypadku aktywnego korzystania przez użytkownika ze strony (np. wypełnienia i wysłania formularza). 

Dane osobowe pobrane za pomocą wtyczki nie są przechowywane na serwerach należących do Optinmonster. Są one natychmiastowo przesyłane do nas. Optinmonster przetwarza te dane na nasze zlecenie.

W razie wyrażenia zgody podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać.

Sprzeciw na korzystanie z plików cookies można złożyć poprzez usunięcie aktualnych plików cookies i dezaktywację automatycznego generowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Optinmonster na stronie internetowej https://optinmonster.com/privacy/.


9. Wtyczki portali społecznościowych

Nasza aktywność na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Xing, LinkedIn
Nasza aktywność na portalach społecznościowych służy zapewnieniu aktywnej komunikacji z naszymi stałymi i potencjalnymi klientami. Za pomocą mediów społecznościowych informujemy również o naszych produktach i aktualnych promocjach.

W przypadku odwiedzin naszego profilu/konta w portalu społecznościowym, dany portal społecznościowy może za pomocą plików cookies w celach badania rynku i reklamowych automatycznie gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe i tworzyć na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Pseudonimowane profile tworzone są np. w celu umożliwienia wyświetlenia reklamy odpowiadającej Państwa zainteresowaniom.   

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu optymalnej komunikacji z klientami i prezentacji naszej oferty na rynku. Jeśli portal społecznościowy poprosi Państwo (np. za pomocą pola checkbox) o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

W przypadku portali społecznościowych mających siedzibę w USA obowiązuje porozumienie EU–US Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności). W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Aktualny certyfikat danego portalu społecznościowego z siedzibą w USA dostępny jest pod tym linkiem.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych przez poszczególne portale społecznościowe, jak również możliwość nawiązania kontaktu, złożenia zapytań dot. ustawień prywatności lub wniosku dot. realizacji Państwa uprawnień, w szczególności prawa do sprzeciwu, opisane zostały w polityce prywatności poszczególnych portali społecznościowych. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się również z nami.

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/  
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów, które dostępne są tutaj: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin fanpage na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. 

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 
Twitter: https://twitter.com/en/privacy   
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Xing: https://privacy.xing.com/en

Możliwość wyrażenia sprzeciwu (Opt-Out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  
Google/YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated  
Twitter: https://twitter.com/personalization  
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy/what-rights-can-you-assert/right-to-object


10. Wysyłanie przypomnienia o możliwości wystawienia opinii

Przypomnienie o możliwości wystawienia opinii wysyłane przez Trusted Shops
Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przekażemy Państwa adres e-mail do Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhaga, Dania (www.trustpilot.com), aby zostało do Państwa przesłane elektronicznie przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie.

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Trustpilot.

Przypomnienie o możliwości wystawienia opinii wysyłane przez Klaviyo
Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przekażemy Państwa adres e-mail do Klaviyo, Inc., 60 South Street, Suite 910, Boston, Massachusetts 02111 (https://www.klaviyo.com/), aby zostało do Państwa przesłane elektronicznie przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie.

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Klaviyo, Inc..


11. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa
Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

  • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;
  • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
  • zgodnie z art. 17 RODO: prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:

- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- do wywiązania się z prawnego obowiązku;
- z uwagi na względy interesu publicznego;
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile:

- prawidłowość tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
- nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wnieśli Państwo na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;

  • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
  • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, a także w razie żądania udzielania informacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Dominik Fünkner
PROLIANCE GmbH
Leopoldstraße 21
80802 München
+49 89 2500 392 22
consulting@datenschutzexperte.de 


Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Zdanie powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku – po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.