Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest:

yfood Labs Gmb
Landwehrstrasse 60-62
80336 Monachium
​​Niemcy

pl@yfood.eu

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

1. DANE DOSTĘPOWE I HOSTING

Nasze strony internetowe można odwiedzać bez podawania danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych oraz składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym, prawidłowym prezentowaniu naszych stron internetowych i oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

1.1 Hosting

Usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone na nasze zlecenie przez naszych usługodawców w ramach powierzenia przetwarzania danych. O ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, wszystkie dane dostępowe oraz dane zebrane w przewidzianych do tego celu formularzach na naszej stronie, będą przetwarzane na ich serwerach. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców i podstaw współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

Nasi usługodawcy mają siedzibę i/lub wykorzystują serwery zlokalizowane w USA i innych krajach spoza UE i EOG. W stosunku do tych państw, Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Nasi usługodawcy mają główną siedzibę i/lub wykorzystują serwery w państwach, dla których Komisja Europejska wydała decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych. Siedziby naszych usługodawców znajdują się w: Kanada

1.2 Content Delivery Network

W celu skrócenia czasu ładowania się naszych stron internetowych wykorzystujemy tzw. Content Delivery Network („CDN"). W ramach usług CDN – treści znajdujące się na stronie, np. duże pliki multimedialne są dostarczane za pośrednictwem regionalnych serwerów zewnętrznych dostawców usług CDN. Oznacza to, że również tzw. dane dostępowe są przetwarzane na serwerach dostawców usług CDN. Świadczone dla nas w tym zakresie usługi realizowane są w ramach zawartej z usługodawcami umowy powierzenia danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

1.2 CONTENT DELIVERY NETWORK

W celu skrócenia czasu ładowania się naszych stron internetowych wykorzystujemy tzw. Content Delivery Network ("CDN"). W ramach usług CDN – treści znajdujące się na stronie, np. duże pliki multimedialne są dostarczane za pośrednictwem regionalnych serwerów zewnętrznych dostawców usług CDN. Oznacza to, że również tzw. dane dostępowe są przetwarzane na serwerach dostawców usług CDN. Świadczone dla nas w tym zakresie usługi realizowane są w ramach zawartej z usługodawcami umowy powierzenia danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

Nasi usługodawcy mają główną siedzibę w następujących państwach: USA

W stosunku do tych państw, Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych. Przekazywanie danych w ramach naszej współpracy z usługodawcami z tych państw opiera się na następujących zabezpieczeniach: Standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 

2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH REALIZACJI UMOWY, KONTAKTOWYCH ORAZ ZAŁOŻENIA KONTA KLIENT

2.1 Przetwarzanie danych w celach realizacji umowy
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeśli nam je Państwo dobrowolnie podadzą składając zamówienie. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i bez ich podania nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane.
Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, w szczególności w zakresie przekazywania danych naszym usługodawcom w celu realizacji zamówień, płatności i wysyłki, znajdą Państwo w kolejnych częściach niniejszej polityki prywatności. Po zrealizowaniu umowy przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania wymaganych na gruncie przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze wykorzystanie tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

System zarządzania towarami
W celu obsługi zamówień i realizacji umowy korzystamy również z zewnętrznego systemu zarządzania towarami. Nasi usługodawcy świadczą dla nas w tym zakresie usługi w ramach umowy powierzenia danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa"

Nasi usługodawcy mają główną siedzibę i/lub wykorzystują serwery w następujących państwach: USA
W stosunku do tych państw, Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych. Przekazywanie danych w ramach naszej współpracy z usługodawcami z tych państw opiera się na następujących zabezpieczeniach:  Zatwierdzone wiążące reguły korporacyjne

2.2 Konto klienta
Jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielą Państwo swojej zgody na założenie konta klienta – będziemy przetwarzać niezbędne w tym celu Państwa dane osobowe. Będą one również wykorzystywane do przyszłych zamówień na naszej stronie internetowej. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy podany w sekcji "Nasze dane kontaktowe i prawa użytkownika". Po usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych winnych celach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

2.3 Przetwarzanie danych w celach kontaktowych
W ramach komunikacji z klientem przetwarzamy dane osobowe w celu opracowania Państwa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te udostępniają nam Państwo dobrowolnie podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i bez ich podania nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Po pełnym opracowaniu Państwa zapytania, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze wykorzystanie tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

 

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH CELEM REALIZACJI DOSTAWY

W celu zrealizowania zamówienia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę – o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów.

Przekazywanie danych spedytorom celem awizowania terminu dostawy
Jeśli udzielą nam Państwo w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przekażemy na jej podstawie Państwa Adres e-mail oraz Numer telefonu wybranej przez Państwa w procesie zamawiania firmie spedycyjnej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia terminu dostawy. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio na wskazany poniżej adres kontaktowy wybranej przez Państwa firmy spedycyjnej. Po wycofaniu zgody, usuniemy podane przez Państwa w tym celu dane, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności:

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Niemcy

 

4. PRZETWARZANIE DANYCH CELEM REALIZACJI PŁATNOŚCI

W celu realizacji płatności w naszym sklepie internetowym, współpracujemy z następującymi partnerami: dostawcy usług technicznych, instytucje kredytowe, dostawcy usług płatniczych.

4.1 Przetwarzanie danych celem realizacji transakcji
W zależności od wybranej przez Państwa metody płatności przekażemy dane niezbędne do zrealizowania transakcji płatniczej naszym usługodawcom, którzy świadczą dla nas usługi w tym zakresie i którym powierzamy w tym celu dane,lub upoważnionej instytucji kredytowej lub do wybranego przez Państwa dostawcy usług płatniczych Powyższe służy wykonaniu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych samodzielnie gromadzą dane niezbędne do realizacji płatności, np. na własnej stronie internetowej lub w ramach technicznej integracji z naszą stroną w procesie składania zamówienia. Zastosowanie znajdują w tym zakresie informacje o ochronie danych osobowych zawarte w polityce prywatności danego dostawcy usług płatniczych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa.

4.2 Przetwarzanie danych celem zapobiegania nadużyciom i optymalizacji płatności
W niektórych sytuacjach możemy przekazywać naszym usługodawcom dodatkowe informacje, które mogą zostać przez nich wykorzystane wraz z informacjami niezbędnymi do zrealizowania płatności. Usługodawcy ci działają wówczas na nasze zlecenie jako podmioty przetwarzające i świadczą dla nas usługi w zakresie zapobiegania nadużyciom i optymalizacji procesów płatności (np. fakturowanie, analiza kwestionowanych płatności, wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy to realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed nadużyciami i oszustwami oraz w zakresie skutecznego zarządzania płatnościami.

4.3 Weryfikacja zdolności kredytowej w przypadku płatności za pośrednictwem Klarna

Weryfikacja zdolności kredytowej w przypadku płatności za pośrednictwem Klarna Klarna Lastschrift
W przypadku gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z usług płatniczych Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej Klarna), zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przekazanie firmie Klarna danych niezbędnych do zrealizowania płatności oraz przeprowadzania oceny Państwa zdolności kredytowej. Klarna współpracuje w tym celu z wywiadowniami gospodarczymi od których na bazie wzorców matematycznych i statystycznych otrzymuje informacje dotyczące statystycznego prawdopodobieństwa braku otrzymania płatności od Państwa i wykorzystuje te informacje do podjęcia decyzji o nawiązaniu i wykonaniu lub braku nawiązania stosunku umownego. Informacje dotyczące wywiadowni gospodarczych współpracujących z Klarna znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Klarna. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili wysyłając nam wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub kontaktując się bezpośrednio z Klarna. Wycofanie zgody może w konsekwencji skutkować brakiem możliwości zaoferowania Państwu określonych metod płatności za pośrednictwem usługodawcy Klarna.

 

5. REKLAMA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY E-MAIL

5.1 Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera

Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub skorzystać z zamieszczonego w newsletterze linka wypisującego z listy odbiorców.

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z przekazanych nam przez Państwa danych niezbędnych do celu regularnego przesyłania naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Po wypisaniu się z listy odbiorców newslettera usuniemy Państwa adres e-mail, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

5.2 Wysyłanie newslettera

Newsletter może być również wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez zewnętrznego usługodawcę. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

Nasi usługodawcy mają siedzibę i/lub wykorzystują serwery w USA. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

5.3 Wysyłanie zaproszenia do wystawienia opinii o zakupie

Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wówczas użyjemy Państwa adresu e-mail w celu przesłania do Państwa elektronicznego zaproszenia do ocenienia zakupu dokonanego w naszym sklepie. Wystawienie opinii/oceny odbywa się za pośrednictwem wykorzystywanego przez nas systemu opinii. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w wiadomości z zaproszeniem do wystawienia opinii.

Zaproszenia do wystawienia opinii są wysyłane przez naszych usługodawców świadczących usługi w tym zakresie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

 

6. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

6.1 OGÓLNE INFORMACJE

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej oraz umożliwić Państwu korzystanie z jej kluczowych funkcji, wykorzystujemy w tym celu narzędzia technologiczne, w tym tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Wykorzystujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego i optymalnego korzystania z niezbędnych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcja koszyka zakupowego). Technologie te przetwarzają dane takie jak np. Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. o zawartości koszyka zakupowego). Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty.

Ponadto wykorzystujemy również narzędzia technologiczne w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia otrzymania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych), jak również w celu analityki internetowej i marketingu internetowego. Dalsze informacje na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, znajdują się w kolejnych sekcjach niniejszej polityki prywatności.

Na naszej stronie internetowej mogą być ewentualnie wykorzystywane również inne technologie, które nie zostały indywidualnie wymienione w niniejszej polityce prywatności. Dalsze informacje na temat tych technologii i odpowiednich podstaw prawnych przetwarzania danych znajdą Państwo na zintegrowanej z naszą stroną platformie zarządzania zgodami firmy CookieFirst.

Dostęp do tego można uzyskać pod pozycją Ustawienia plików cookie na końcu strony internetowej.

W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień w zakresie cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Microsoft Edge™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

Gdy na wykorzystywanie określonych narzędzi technologicznych została nam udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), może zostać ona wycofana przez Państwa w każdej chwili. W celu wycofania zgody proszę skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu kontaktowego wskazanego w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

6.2 WYKORZYSTYWANIE PLATFORMY COOKIE FIRST W CELU ZARZĄDZANIA ZGODAMI UŻYTKOWNIKÓW

Nasza strona internetowa wykorzystuje narzędzie do zarządzania zgodami firmy Cookie First w celu przedstawienia Państwu informacji o działających w oparciu o pliki cookies technologiach stosowanych na naszej stronie internetowej oraz w celu pozyskania, zarządzania i udokumentowania Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te technologie. Jest to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO konieczne w celu wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 7 ust. 1 RODO stanowiącego, iż w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie. Narzędzie zarządzania zgodami CookieFirst jest usługą CookieFirst is een aanbod van Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH Amsterdam, Holandia, która przetwarza Państwa dane w naszym imieniu i na nasze zlecenie. Podczas odwiedzin naszej strony internetowej, serwer firmy Cookie First zapisuje tzw. plik dziennika serwera („Log”), który zawiera Państwa zanonimizowany adres IP, datę i godzinę wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o Państwa zgodach w zakresie poszczególnych cookies. Państwa dane zostaną usunięte po upływie trzech lat, chyba że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych do innych celów, które są prawnie dozwolone i o których informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

 

7. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES I PODOBNYCH NARZĘDZI TECHNOLOGICZNYCH W CELACH ANALITYKI INTERNETOWEJ I MARKETINGOWYCH

O ile wyrazili Państwo na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wykorzystujemy na naszej stronie internetowej wskazane poniżej pliki cookies i inne, podobne narzędzia technologiczne zewnętrznych usługodawców. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zakończeniu korzystania z danego narzędzia technologicznego, dane zebrane w ramach korzystania z tych narzędzi zostaną usunięte. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Państwa w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości odwołania zgody i Państwa prawa do sprzeciwu znajdują się w punkcie "Pliki cookie i podobne technologie". Dalsze informacje znajdą Państwo na stronach poszczególnych usługodawców. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

W celach analityki internetowej korzystamy również z narzędzia Google Signals, które jest rozszerzeniem usług Google Analytics i umożliwia tak zwane "cross-device tracking" (identyfikowanie użytkowników korzystających z wielu urządzeń). Oznacza to, że jeśli Państwa urządzenia z dostępem do internetu są połączone z Państwa kontem Google oraz aktywowali Państwo na swoim koncie Google opcje "spersonalizowana reklama", wówczas Google może generować raporty dot. sposobu użytkowania naszej strony (w szczególności o liczbie użytkowników korzystających z różnych urządzeń), nawet jeśli zmienią Państwo urządzenie. Nie przetwarzamy w tym zakresie Państwa danych osobowych, otrzymujemy jedynie statystyki w oparciu o funkcje i technologie Google Signals.

7.1 Wykorzystywanie usług Google do analityki internetowej i w celach reklamowych
Korzystamy z wskazanych poniżej narzędzi technologicznych firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Informacje zbierane automatycznie przez technologie firmy Google dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała dla USA decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W przypadku gdy w ramach użycia narzędzi technologicznych Google dochodzi do przetwarzania Państwa adresu IP, wówczas dzięki włączonej anonimizacji IP Państwa adres jest skracany przed zapisaniem na serwerach Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i tam skrócony. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii Google opisanych w niniejszej polityce prywatności, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy o współadministrowanie danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo w polityce prywatności na stronie firmy Google.

Google Analytics
W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej wykorzystujemy Google Analytics – narzędzie do analityki internetowej firmy Google, które automatycznie przetwarza w tym celu Państwa dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) oraz tworzy na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Państwa adres IP co do zasady nie jest łączony z innymi danymi zebranymi przez Google. Przetwarzanie danych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy powierzenia danych.

W celu zoptymalizowania i uatrakcyjnienia oferty naszej strony internetowej aktywowaliśmy również ustawienia udostępniania danych dla "produktów i usług Google". Umożliwia to Google dostęp do danych zebranych i przetwarzanych w ramach usługi Google Analytics oraz ich wykorzystanie do ulepszania produktów i usług świadczonych przez Google. Udostępnienie w tym celu danych firmie Google odbywa się na podstawie dodatkowej umowy zawartej pomiędzy administratorami danych. Nie mamy wpływu na późniejsze przetwarzanie danych przez Google.

Do tworzenia i wykonywania testów A/B naszej strony wykorzystujemy również narzędzie Google Optimize, które jest rozszerzeniem usług Google Analytics.

W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej oraz reklamowych korzystamy w ramach usługi Google Analystics również z tzw. pliku DoubleClick-Cookie, który umożliwia rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej.

Google AdSense
Nasza strona internetowa promuje za pośrednictwem Google AdSense miejsce na reklamy innych dostawców i sieci reklamowych. Reklamy te wyświetlane są Państwu w różnych miejscach na naszej stronie internetowej. W ramach integracji usługi Google AdSense podczas odwiedzin naszej strony w Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie tzw. plik cookie DoubleClick firmy Google, który umożliwia wyświetlanie reklam opartych na Państwa zainteresowaniach i przetwarza w tym celu Państwa dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) oraz automatycznie przypisuje Państwu pseudonimowany identyfikator użytkownika (UserID).

Google Ads
Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony internetowej w Państwa urządzeniu automatycznie zapisany zostanie plik remarketing cookie firmy Google, który na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na Państwach zainteresowaniach przetwarzając w tym celu za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) Państwa dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej). Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy aktywowali Państwo w ustawieniach swojego konta Google opcję personalizacji reklam. W takim przypadku - jeśli będą Państwo podczas wizyty na naszej stronie internetowej zalogowani jednocześnie w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi zebranymi w ramach usługi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania tzw. list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach.

Do celów analityki internetowej używamy narzędzia Google Ads Conversion Tracking, aby zmierzyć i dokonać analizy Państwa zachowania w sytuacji gdy odwiedzili Państwo naszą stronę za pośrednictwem reklamy w ramach narzędzia Google Ads. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie oraz przetwarzane dane takie jak: adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, np. wizyta na stronie internetowej lub rejestracja do newslettera. Na podstawie tych danych tworzone są następnie pseudonimowane profile użytkowników.

Google Maps
W celu wizualnej prezentacji geograficznych informacji Google Maps będzie zapisywać i przetwarzać informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z map oraz poszczególnych funkcji, w tym np. Państwa adres IP i dane dotyczące lokalizacji. Nie mamy wpływu na powyższe przetwarzanie danych przez Google.

Google reCAPTCHA
Celem zabezpieczenia przed spamem oraz zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowemu użytkowaniu naszych formularzy internetowych (np. przy użyciu szkodliwych botów), z naszą stroną internetową zintegrowane zostało narzędzie Google reCAPTCHA które przetwarza w tym celu Państwa dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) i na ich podstawie za pomocą skryptów JavaScript i plików cookie przeprowadza analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Dane osobowe wprowadzane przez Państwa w poszczególnych polach formularzy na naszych stronach nie będą odczytywane lub zapisywane.

Google Fonts
W celu zapewnienia spójnego prezentowania treści na naszych stronach internetowych z naszą stroną internetową zintegrowany jest skrypt „Google Fonts”, który przetwarza Państwa dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej). Nie mamy wpływu na powyższe przetwarzanie danych przez Google.

YouTube Video Plugin
W celu integracji treści osób trzecich za pomocą wtyczki wideo YouTube – przy odtwarzaniu wideo przetwarzane są przez Google następujące dane: adres IP, godzina wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce użytkownika.

7.2 WYKORZYSTYWANIE TECHNOLOGII FIRMY MICROSOFT W CELACH ANALITYKI INTERNETOWEJ I MARKETINGOWYCH
Korzystamy z wskazanych poniżej narzędzi technologicznych firmy Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia ("Microsoft"). Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie wspólnych uzgodnień zawartych między współadministratorami. Informacje zbierane automatycznie przez narzędzia technologiczne firmy Microsoft dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA i tam przechowywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Microsoft znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Microsoft.

Microsoft Advertising
W celach marketingowych promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania Bing, Yahoo i MSN oraz na stronach osób trzecich. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony internetowej w Państwa urządzeniu automatycznie zapisany zostanie plik cookie (tzw. Microsoft Advertising Remarketing Cookie), który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) i przetwarzanych danych (Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na Państwa zainteresowaniach.

Do celów analityki internetowej używamy narzędzia Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET), aby zmierzyć i dokonać analizy Państwa zachowania w sytuacji gdy odwiedzili Państwo naszą stronę za pośrednictwem reklamy w ramach usługi Microsoft Advertising. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie oraz przetwarzane dane takie jak: Państwa adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, np. wizyta na stronie internetowej lub rejestracja do newslettera. Dopóki Państwa urządzenia z dostępem do internetu są podłączone do konta Microsoft i nie wyłączyli Państwo w swoim koncie Microsoft ustawienia "Wyświetlanie interesujących reklam", firma Microsoft może generować raporty dot. sposobu użytkowania naszej strony (w szczególności o liczbie użytkowników korzystających z różnych urządzeń), nawet jeśli zmienią Państwo urządzenie – tzw. "cross-device tracking". Nie przetwarzamy w tym zakresie Państwa danych osobowych, otrzymujemy jedynie statystyki tworzone przez Microsoft UET.

7.3 WYKORZYSTYWANIE USŁUG FACEBOOK

FACEBOOK PIXEL
Wykorzystujemy narzędzie Piksel Facebooka dostarczane przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Zakres wykorzystywanych przez nas funkcjonalności został wskazany poniżej. Piksel Facebooka automatycznie gromadzi i zapisuje dane (Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, np. wizyta na stronie internetowej lub rejestracja do newslettera). Na podstawie tych danych tworzone są następnie pseudonimowane profile użytkowników.
W tym celu podczas odwiedzin naszej strony Piksel Facebooka zapisuje w Państwa urządzeniu plik cookie, który za pomocą pseudonimowanego Cookie-ID umożliwia automatyczne rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych. Facebook będzie łączył te informacje z innymi danymi pochodzącymi z Państwa konta na Facebooku i wykorzystywał je do sporządzania raportów o aktywności na stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z Państwa korzystaniem ze stron internetowych, w szczególności do celów personalizacji reklamy. Informacje gromadzone automatycznie przez technologie Facebooka dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. W zakresie, w jakim przekazywanie danych do USA leży w naszej odpowiedzialności, nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Facebook.

Facebook Analytics
W ramach Facebook Analytics – na podstawie zebranych za pomocą narzędzia Piksel Facebooka danych dot. korzystania przez Państwa z naszej strony, tworzone są statystyki aktywności użytkowników na naszej stronie. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. Analiza danych (statystyk dot. użytkowania strony) służy optymalizacji i uatrakcyjnieniu naszej strony internetowej.

Facebook Ads
Facebook Ads umożliwia nam reklamowanie naszej strony internetowej na Facebooku i innych platformach. Ustalamy parametry danej kampanii reklamowej. Facebook jest odpowiedzialny za dokładną realizację, a w szczególności za decyzję o wyświetleniu danej reklamy poszczególnym użytkownikom. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych funkcji i narzędzi, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o współadministrowanie danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO. Wspólna odpowiedzialność ogranicza się do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebook Ireland. Nie obejmuje to późniejszego przetwarzania danych przez Facebook Ireland.

Na podstawie tworzonych za pomocą narzędzia Piksel Facebooka statystyk dotyczących aktywności użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe, prowadzimy za pośrednictwem funkcji Facebook Custom Audience emisje reklam wśród właściwej grupy odbiorców określając przy tym profil/charakterystykę danej grupy docelowej.

Na podstawie pseudonimowanego Cookie-ID zapisywanego przez Piksel Facebooka i zebranych informacjach o aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej, tworzymy za pośrednictwem funkcji Facebook Pixel Remarketing spersonalizowaną reklamę.

W celach analityki internetowej i optymalizacji naszej oferty – za pomocą funkcji Facebook Pixel Conversions analizujemy aktywność użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę internetową za pośrednictwem reklam wyświetlanych w ramach uslugi Facebook Ads. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7.4 POZOSTALI USŁUGODAWCY W ZAKRESIE NARZĘDZI ANALITYCZNYCH I MARKETINGOWYCH

HOTJAR
W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej – za pomocą narzędzia do analityki internetowej Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta („Hotjar“), w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej są automatycznie gromadzone i zapisywane dane (Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) na podstawie których tworzone są pseudonimowane profile użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Bez udzielenia odrębnej, wyraźnej zgody – pseudonimowane profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi podmiotu, któremu nadano pseudonim. Przetwarzanie danych w związku usługami świadczonymi przez Hotjar odbywa się w ramach zawartej umowy powierzenia danych.

PINTEREST TAG
W celach analityki internetowej oraz reklamowych na platformie Pinterest oraz na stronach podmiotów trzecich – za pośrednictwem technologii firmy Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland („Pinterest“), w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej są automatycznie gromadzone i zapisywane dane (Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) na podstawie których tworzone są pseudonimowane profile użytkowników. W tym celu wykorzystywane będą pliki cookie, które na podstawie zebranych informacji oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwiają następnie wyświetlanie reklam opartych na Państwa zainteresowaniach.

Pinterest łączy zebrane informacje z innymi danymi pochodzącymi z Państwa konta na platformie Pinterest i wykorzystuje je do sporządzania raportów o aktywności użytkowników na stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Pinterest i otrzymujemy jedynie statystyki stworzone w ramach funkcji Pinterest Tag. Dzięki temu możemy mierzyć zachowanie użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy umieszczonej w Pinterest. Informacje gromadzone automatycznie przez Pinterest są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107 w USA i tam przechowywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie wspólnych uzgodnień zawartych między współadministratorami.

AWIN
Za pośrednictwem naszego partnera reklamowego AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy („AWIN“) oferujemy przestrzeń reklamową osobom trzecim. Reklamy te są wyświetlane w różnych miejscach na tej stronie internetowej. Za pomocą plików cookie AWIN może odtworzyć przebieg realizacji zamówienia, a w szczególności sprawdzić, czy kliknęli Państwo na zamieszczoną na naszej stronie reklamę, a następnie dokonali zamówienia produktu. W tym celu AWIN gromadzi i przetwarza dane (Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej). Nie mamy wpływu na przetwarzanie tych danych przez AWIN. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie wspólnych uzgodnień zawartych między współadministratorami.

TALKABLE

Wykorzystujemy „Talkable”, usługę marketingu rekomendacyjnego świadczoną przez Curebit, Inc, z siedzibą pod adresem 475 Valencia St, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, USA (zwaną dalej „Talkable”). Używamy Talkable do tak zwanego marketingu rekomendacyjnego. Talkable oferuje rozwiązanie, za pośrednictwem którego nasi klienci mogą polecać nasze produkty swoim znajomym. W przypadku pomyślnego zwerbowania przez naszego klienta znajomej im osoby do grona naszych klientów, zarówno strona polecająca jak i nowy klient otrzymują nagrodę. W tym celu klient może w odpowiednim formularzu na naszej stronie internetowej podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Udostępnione nam w ten sposób dane, a także adres IP urządzenia klienta są następnie przekazywane na znajdujący się w USA serwer należący do Talkable i tam przetwarzane. Następnie Talkable generuje link, który przesyłany jest na adres e-mail klienta, i który klient może udostępnić znajomej osobie w celu polecenia naszych produktów. Jeśli znajoma osoba kliknie w ten link, adres e-mail oraz IP urządzenia tej znajomej osoby są przetwarzane przez Talkable w celu zidentyfikowania, który z naszych istniejących klientów zwerbował tę osobę jako naszego nowego klienta. Talkable przetwarza powyższe dane wyłącznie w tym celu, w naszym imieniu i zgodnie z naszymi wskazówkami. Ponadto Talkable wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika. W odniesieniu do USA Komisja Europejska nie podjęła decyzji dotyczącej odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych Komisjii Europejskiej.

Przetwarzanie powyższych danych ma na celu zapewnienie Państwu oraz ich znajomej osobie nagród za przeprowadzone przez rekomendacje. Ponadto, powyższe przetwarzanie danych służy do celów marketingu rekomendacyjnego oraz optymalizacji, w szczególności dla udoskonalenia naszej oferty oraz prezentowania jej Państwu, jako użytkownikom oraz klientom, w bardziej interesujący sposób. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, podstawę prawną stanowi Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

W każdej chwili można wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W tym przypadku jednak nie będzie możliwe otrzymywanie żadnych nagród w ramach powyższego programu rekomendacyjnego. Można sprzeciwić się gromadzeniu danych osobowych oraz ich przetwarzaniu, dezaktywując JavaScript w swojej przeglądarce.

Przechowywane dane zostaną usunięte, z zastrzeżeniem prawnych obowiązków przechowywania danych, kiedy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Informacje stron trzecich: Curebit, Inc. dba Talkable, 475 Valencia St, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, USA. Więcej informacji na temat ochrony prywatności i wykorzystywania danych przez Talkable dostępnych jest na stronie internetowej Talkable: https://www.talkable.com/privacy.

OUTBRAIN AMPLIFY
Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy „Outbrain Amplify”, usługę oferowaną przez Outbrain UK Ltd., 5 New Bridge Street, Londyn, EC4V 6JA, UK (dalej: „Outbrain”). Outbrain przechowuje i przetwarza informacje dotyczące zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Do tego celu Outbrain wykorzystuje między innymi pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika i służą do analizy korzystania z naszej strony internetowej.

Wykorzystujemy Outbrain Amplify do celów marketingowych i na potrzeby optymalizacji, głównie po to, aby móc analizować sposób użytkowania naszej strony internetowej i stale ulepszać poszczególne funkcje i oferty, a także stale zwiększać komfort użytkownika. Dzięki statystycznej ocenie zachowań użytkowników możemy ulepszać naszą ofertę i sprawić, że będzie ona dla nich bardziej atrakcyjna. Podstawę prawną stanowi Twoja zgoda w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Możesz zapobiec instalowaniu plików cookie, usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując możliwość ich zapisywania w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony będą dostępne w pełnym zakresie. Możesz również zapobiec zbieraniu powyższych informacji przez Outbrain, ustawiając plik cookie opt-out za pośrednictwem jednej z poniższych stron internetowych:

https://www.outbrain.com/en/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting
http://optout.networkadvertising.org/#!/
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Pamiętaj, że jeśli usuniesz swoje pliki cookie, usuniesz również to ustawienie. Możesz sprzeciwić się zbieraniu i przekazywaniu danych osobowych lub zapobiec przetwarzaniu takich danych, dezaktywując obsługę JavaScript w swojej przeglądarce. Dodatkowo możesz w ogóle zapobiec umieszczaniu kodu JavaScript, instalując bloker JavaScript (np. https://noscript.net/ lub https://www.ghostery.com). Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony będą dostępne w pełnym zakresie.

Informacje dotyczące podmiotu trzeciego: Outbrain UK Ltd., 5 New Bridge Street, Londyn, EC4V 6JA, UK

Więcej informacji podmiotu trzeciego na temat ochrony danych możesz znaleźć na stronie internetowej: http://www.outbrain.com/en/legal/privacy.

RECHARGE PAYMENTS
Na naszej stronie korzystamy z ReCharge Payments, aplikacji oferowanej przez firmę ReCharge, Inc, 3030 Nebraska Avenue, Los Angeles California US 90404, USA (dalej: „ReCharge”). Oprogramowanie ReCharge wykorzystujemy do realizacji zamówień abonamentowych.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. Przekazujemy ReCharge informacje podawane przez Ciebie w procesie zamawiania z wyłączeniem informacji dotyczących Twojego zamówienia. ReCharge przetwarza dane, które podałeś podczas składania zamówienia, w naszym imieniu.

Dane są przekazywane wyłącznie w celu tworzenia abonamentów klientów i zarządzania nimi oraz na potrzeby realizacji płatności.

Dodatkowo ReCharge posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. W związku z tym ReCharge zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQREAA4&status=Active.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności ReCharge, klikając na link: https://rechargepayments.com/privacy-policy.

OPTINMONSTER
Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki „Optinmonster”, usługi dostarczanej przez Retyp LLC, 3701 Savoy Ln West Palm Beach, FL 33417, USA („Optinmonster”). Korzystanie z tej usługi pozwala wyświetlać dodatkowe oferty osobom odwiedzającym stronę. Optinmonster wykorzystuje pliki cookies. Dodatkowo pobierane są dane osobowe w przypadku aktywnego korzystania przez użytkownika ze strony (np. wypełnienia i wysłania formularza).

Dane osobowe pobrane za pomocą wtyczki nie są przechowywane na serwerach należących do Optinmonster. Są one natychmiastowo przesyłane do nas. Optinmonster przetwarza te dane na nasze zlecenie.

W razie wyrażenia zgody podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać.

Sprzeciw na korzystanie z plików cookies można złożyć poprzez usunięcie aktualnych plików cookies i dezaktywację automatycznego generowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Optinmonster na stronie internetowej https://optinmonster.com/privacy/.

SNAPCHAT
W celu optymalizacji naszej oferty reklamowej wykorzystujemy na naszych stronach internetowych usługę Snap Pixel od Snapchat oraz produkt Snapchat Custom Audiences firmy Snap Inc., 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405 („Snapchat”). Podstawę prawną stanowi Twoja zgoda wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Snap Pixel wykorzystuje m.in. cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej Twojej przeglądarki internetowej na Twoim urządzeniu. Jeżeli korzystasz z konta użytkownika Snapchat, znajdujący się na naszych stronach internetowych Pixel rozpoznaje to i przekazuje zgromadzone dane dotyczące użytkowania naszej strony do Snapchat w celu ich analizy na potrzeby marketingowe. Pobieranie danych oraz ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez Snapchat można kontrolować lub wyłączyć bezpośrednio w aplikacji Snapchat.

Snap Pixel to fragment kodu JavaScript, który przesyła do Snapchat następujące dane:

 • Informacje zawarte w nagłówku HTTP (w tym adres IP, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, lokalizacja strony, dokument, adres URL strony internetowej, agent użytkownika przeglądarki internetowej, a także dzień i godzina użytkowania).
 • Specyficzne dane dotyczące Snapchat Pixel; obejmują one identyfikator Pixel-ID i Twój zhaszowany adres e-mail (dane te są wykorzystywane po to, aby połączyć zdarzenia z określonym kontem reklamowym Snapchat i przypisać je do użytkownika Snapchat).
 • Dodatkowe informacje o odwiedzinach na naszych stronach, a także o standardowych i zdefiniowanych przez użytkownika zdarzeniach związanych z danymi.
 • Informacje o złożonych zamówieniach (transakcjach sprzedaży).
 • Dane dotyczące ukończenia procesu rejestracji i wykupienia abonamentu próbnego.
 • Informacje o produktach dodawanych do koszyka.
 • Dane dotyczące wyświetleń informacji o produktach.

Wyżej wymienione przetwarzanie danych dotyczy tylko użytkowników, którzy mają konto w aplikacji Snapchat. Jeśli adres e-mail można przypisać do danego użytkownika Snapchat, Snapchat przypisuje tego użytkownika do grupy docelowej („Custom Audience”) w oparciu o ustalone przez nas zasady, pod warunkiem, że mają one zastosowanie. Uzyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy do wyświetlania reklam yfood Labs w aplikacji Snapchat.

Ponieważ przekazywanie danych osobowych ma miejsce w USA, konieczne są dodatkowe mechanizmy ochronne, zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z rozporządzeniem RODO. Aby to zagwarantować, uzgodniliśmy z usługodawcą standardowe klauzule ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zobowiązują one odbiorcę danych w USA do przetwarzania ich zgodnie ze standardami ochrony obowiązującymi w Europie. W przypadkach, w których nie można tego zagwarantować nawet na mocy niniejszego rozszerzenia do umowy, dokładamy wszelkich starań w celu ustalenia dodatkowych regulacji i zobowiązań po stronie odbiorcy danych w USA.

Jeżeli chcesz zapobiec wykorzystywaniu przez nas usługi Pixel, zgodę możesz wycofać za pośrednictwem funkcji opt-out bezpośrednio w aplikacji Snapchat lub wyłączyć JavaScript w swojej przeglądarce. Więcej informacji, a także opcje ustawień ochrony prywatności dla celów reklamowych znajdziesz w polityce prywatności Snapchat dostępnej na stronie https://support.snapchat.com/en-GB/a/advertising-preferences. Dalsze wskazówki dotyczące ochrony danych Snap Inc. dostępne są także pod adresem https://www.snap.com/pl-PL/privacy/privacy-policy/.

KLAR
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Klar - usługi do analizy marketingowej oferowanej przez firmę Placeholder UG (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą pod adresem Marktstr. 18, 80333 Monachium, Niemcy.

Klar przetwarza wyłącznie anonimowe dane zgromadzone za pośrednictwem Shopify, Google Analytics, Google Adwords, Outbrain, Klaviyo i Facebooka, aby dokonywać oceny tych danych do celów sprawozdawczych. W przypadku, gdy na podstawie udzielanych przez użytkowników informacji Klar wejdzie w posiadanie nieanonimowych danych, zostaną one natychmiast zanonimizowane, tak aby żadne dane osobowe nie były wykorzystywane do rzeczywistych analiz i ocen statystycznych.

Korzystamy z usługi Klar, aby analizować sposób, w jaki używana jest nasza strona internetowa i aby móc nieustannie ulepszać doświadczenie jej użytkowników, a także wybrane funkcje i oferty. Dzięki analizie statystycznej zachowań użytkowników możemy udoskonalać naszą ofertę i rozwijać ją w interesujący dla nich sposób. Działanie to (a tym samym również każda anonimizacja danych) oparte jest na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacje dotyczące ochrony danych oraz sposobu ich wykorzystywania przez Placeholder dostępne są na stronie Klar pod następującym adresem (dostępne tylko w języku niemieckim): https://app.getklar.com/dataprotection-agreement.

TRADETRACKER
Ta strona internetowa korzysta z technologii i usług Tradetracker, wykorzystywanych do ustalenia, która strona internetowa odesłała użytkownika do tej strony. Firma Tradetracker, z siedzibą pod adresem De Strubbenweg 7, 1327 GA Almere, Holandia, mierzy skuteczność tych odesłań i pomaga w wypłacie prowizji na rzecz odsyłających stron. W tym celu Tradetracker przechowuje pliki cookie na urządzeniach użytkowników, którzy odwiedzają i korzystają z naszych usług internetowych, aby zarejestrować transakcje biznesowe (złożenie zamówienia). Tradetracker wykorzystuje pliki cookie do przypisania skutecznej reklamy do konkretnej transakcji biznesowej i do wykonania odpowiednich usług rozliczeniowych. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika nie są zbierane, przetwarzane ani wykorzystywane w procesie śledzenia. W śledzących plikach cookie przechowywane są tylko informacje o tym, kiedy i na jakim urządzeniu (włącznie z systemem operacyjnym urządzenia i przeglądarką) kliknięto daną reklamę. Więcej informacji o Tradetracker można uzyskać pod adresem https://tradetracker.com/pl/privacy-policy/. Informacje o tym, jak usunąć pliki cookie ze swojego komputera można też znaleźć na stronie youronlinechoices.

EXACTAG
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług firmy Exactag (Exactag GmbH, Wanheimer, Straße 68, D-40468 Düsseldorf). Exactag GmbH ("Exactag") gromadzi, przetwarza i przechowuje dane na niniejszej stronie internetowej i jej podstronach w celu pomiaru zasięgu, analizy statystycznej i optymalizacji kosztów działalności.

Gromadzenie danych odbywa się na dwa zasadniczo różne sposoby i na dwóch różnych podstawach prawnych:

 • Jeśli użytkownik wyraził zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, § 25 ust. 1 pkt 1 TTDSG, dane do przetwarzania będą gromadzone na zasadzie powiązania z użytkownikiem.
 • - Jeśli użytkownik nie wyraził zgody, dane zbierane są anonimowo, czyli bez zbierania danych osobowych, oraz w sposób grupowy, czyli poprzez losowe przypisanie zebranych danych do grup użytkowników. Nie można zatem wyciągnąć wniosków dotyczących poszczególnych użytkowników. To anonimowe gromadzenie danych jest absolutnie konieczne zgodnie z § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG w celu optymalizacji kosztów działalności i tym samym zagwarantowania żądanej usługi.

Exactag wykorzystuje pliki cookies jako technologię do gromadzenia danych. W przypadku różnych rodzajów gromadzenia danych, o których mowa powyżej, stosowane są różne pliki cookie w celu zapewnienia odpowiedniego rodzaju gromadzenia danych.

Czy chcą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych?

Aby zapewnić wyłączenie z przetwarzania danych związanych z użytkownikiem, w przeglądarce można ustawić plik cookie jako alternatywę dla niewyrażenia zgody w ustawieniach ochrony danych. Ten plik cookie nosi nazwę "optout" i jest ustawiany przez "exactag.com". Nie może zostać usunięty tak długo, jak długo użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych związanych z użytkownikiem. Jeśli chcesz wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych na przyszłość, kliknij ten LINK.

TIKTOK
Używamy tzw. "TikTok pixel" dostawcy TikTok (dla EU: TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH) na tej stronie internetowej. Za pomocą tego kodu, w przypadku Państwa wyraźnej zgody, podczas wizyty na naszej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami TikTok w celu śledzenia Państwa zachowania na naszej stronie. Na przykład, gdy kupujesz produkt na naszej stronie internetowej, piksel TikTok jest uruchamiany i przechowuje Twoje działania na naszej stronie internetowej w jednym lub kilku plikach cookie. Masz możliwość cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nie ma z tego tytułu żadnych kosztów poza podstawowymi stawkami.

Dane osobowe, takie jak adres IP i adres e-mail, a także inne informacje, takie jak identyfikator urządzenia, typ urządzenia i system operacyjny, mogą być również przekazywane do TikTok. TikTok wykorzystuje e-mail lub inne informacje o logowaniu lub urządzeniu do identyfikacji użytkowników naszej strony internetowej i powiązania ich działań z kontem użytkownika TikTok.

TikTok wykorzystuje te dane do wyświetlania swoim użytkownikom ukierunkowanych i spersonalizowanych reklam oraz do tworzenia profili użytkowników opartych na zainteresowaniach. Zebrane dane są anonimowe i niewidoczne dla nas i są wykorzystywane wyłącznie do pomiaru skuteczności umieszczania reklam.

Zasadniczo Państwa dane będą przetwarzane na terenie UE lub EOG. W tym celu z firmą TikTok została zawarta odpowiednia umowa o ochronie danych. Jeśli dane osobowe są przekazywane do krajów spoza UE lub EOG, odbywa się to w ramach wzorów umów Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (tj. standardowych klauzul umownych).

Politykę prywatności TikTok można znaleźć tutaj: https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy?lang=pl

Możesz zarządzać swoimi osobistymi ustawieniami dotyczącymi spersonalizowanego retargetingu / remarketingu / reklamy skierowanej, klikając Ustawienia plików cookie na samym dole strony.

LUNIO
Korzystamy z usługodawcy Lunio.ai (PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, United Kingdom, PR7 1PS) w celu wykrywania oszustw kliknięć i zapobiegania im.

W tym celu Lunio.ai monitoruje adresy IP przetwarzane na naszej stronie internetowej i blokuje nieuczciwe adresy IP. W związku z tym, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twój adres IP jest również sprawdzany pod kątem wykrywania oszustw. Nie są przetwarzane żadne inne dane osobowe. Informacje w Twoim urządzeniu końcowym nie są udostępniane. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 (1) f) DSGVO, nasz uzasadniony interes w zapobieganiu oszustwom i bezpiecznym udostępnianiu naszej strony internetowej. Adres IP jest usuwany natychmiast po sprawdzeniu adresu IP.

Z usługodawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych, w której zobowiązujemy go do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. W przypadku przekazywania danych do Wielkiej Brytanii (lokalizacja usługodawcy) Komisja Europejska wydała decyzję o adekwatności.

JENTIS

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług JENTIS GmbH (Schönbrunner Straße 231, 1120 Wiedeń, Austria („JENTIS”) w celu analizy zachowań użytkowników odwiedzających stronę internetową i optymalizacji strony internetowej.

W związku z tym JENTIS uzyskuje dostęp do danych analizy internetowej, które są mierzone, przechowywane, opracowywane i udostępniane przez używane narzędzia analityczne i JENTIS. JENTIS wykorzystuje plik cookie do wygenerowania syntetycznego identyfikatora klienta na podstawie adresu IP użytkownika. W tym procesie trzy ostatnie cyfry adresu IP użytkownika są skracane, a tym samym pseudonimizowane, dzięki czemu podczas dalszego przetwarzania nie następuje przyporządkowanie do osoby użytkownika na podstawie zachowania użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika i ustawiania plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda użytkownika.

Politykę prywatności JENTIS można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.jentis.com/privacy-policy/

 

8. INTEGRACJA TRUSTPILOT

Zapewniamy naszym klientom możliwość dokonania oceny naszych usług za pośrednictwem serwisu Trustpilot. Trustpilot to platforma internetowa do składania opinii prowadzona przez Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5. piętro 1112 Kopenhaga, Dania („Trustpilot”). Po wysłaniu zamówionych produktów otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem. Jest to łącze do strony internetowej Trustpilot, które umożliwia założenie konta i wystawienie opinii konsumenckiej.

Z usług Trustpilot korzystamy w celu zapewnienia przejrzystych informacji. Chcemy oferować naszym klientom możliwość dokonania oceny naszych usług. W ten sposób potencjalni klienci jeszcze przed skorzystaniem z naszych produktów i usług mają dostęp do rzetelnych informacji dotyczących jakości naszej oferty. Aby zagwarantować, że opiniodawca rzeczywiście skorzystał z naszych usług, do Trustpilot przesyłamy dane klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia). Dane te służą do weryfikacji i potwierdzenia tożsamości użytkownika. Dane klienta są przesyłane do Trustpilot w przypadku wydania opinii. Trustpilot przetwarza te dane na nasze zlecenie.

Podstawą prawną dla niniejszego przetwarzania danych jest uprzednia zgoda użytkownika wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Aby wystawić ocenę, konieczna jest rejestracja na stronie internetowej Trustpilot. W tym zakresie obowiązują warunki korzystania z niniejszej strony i polityka prywatności Trustpilot. W przypadku oceny naszych usług, opinia jest publikowana na naszej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Trustpilot.

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy widget Trustpilot. Widget ten wyświetla aktualne oceny naszych produktów i usług wystawiane przez użytkowników. Dlatego też konieczne jest nawiązanie połączenia ze stroną internetową Trustpilot. Aby umożliwić wyświetlanie treści, Trustpilot musi mieć dostęp do określonych informacji (dane dostępu wraz z adresem IP). Dodatkowo Trustpilot otrzymuje potwierdzenie, że użytkownik odwiedził naszą stronę. Informacje te mogą być przechowywane w plikach cookies. Trustpilot wykorzystuje pliki cookies w celu dokonania analizy odwiedzin naszej strony przez użytkowników korzystających z usługi recenzji.

Podstawę prawną do przetwarzania danych użytkownika i umieszczenia na stronie widgetu jest nasz uzasadniony interes w oferowaniu klientom przejrzystej i zweryfikowanej oferty usług oraz informowaniu ich o jakości naszych produktów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych, jak tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie wypełniony.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności Trustpilot oraz prawa użytkownika do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć na stronie: https://uk.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

 

9. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

9.1 WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH: FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST, LINKEDIN
Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki (przyciski) serwisów społecznościowych. Wtyczki te są dostępne za pośrednictwem linka HTML, co zapewnia, że podczas odwiedzin naszej strony zawierającej takie wtyczki (przyciski), nie nawiązuje się automatycznego, bezpośredniego połączenia z serwerami operatora danego serwisu społecznościowego. Po kliknięciu na jeden z przycisków (wtyczkę) otworzy się nowe okno Państwa przeglądarki wyświetlające stronę danego serwisu społecznościowego, na której mogą Państwo zatwierdzić wykorzytsanie danego przycisku, np. „Lubię to” lub „Udostępnij”.

9.2 NASZA AKTYWNOŚĆ NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH: FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE, PINTEREST, SNAPCHAT, TIKTOK, LINKEDIN, XING
Jeżeli udzielili Państwo w tym zakresie zgody danemu portalowi społecznościowemu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podczas odwiedzania naszego konta/profilu w wyżej wymienionych portalach społecznościowych, Państwa dane będą automatycznie gromadzone i przechowywane w celach analityki internetowej i marketingowych. Na podstawie tych danych tworzone są pseudonimowane profile użytkowników. Mogą one być wykorzystywane na przykład do umieszczania w obrębie portali społecznościowych oraz poza nimi tzw. spersonalizowanych reklam, które prawdopodobnie odpowiadają Państwa zainteresowaniom. W tym celu wykorzystywane są zwykle pliki cookie.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych przez poszczególne portale społecznościowe, jak również informacje dotyczące państwa praw i możliwości konfiguracji ustawień dot. prywatności, a także dane kontaktowe w celach złożenia zapytania opisane zostały w podlinkowanych poniżej politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się również z nami.

Facebook jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook Ireland“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z naszego fanpage'a w serwisie Facebook są z reguly przesyłane do serwera Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin fanpage'a w serwisie Facebook odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów, które dostępne są tutaj. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin fanpage'a na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj.

Twitter jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia („Twitter“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z naszego profilu w serwisie Twitter są z reguly przesyłane do serwera Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Instagram jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z naszego konta fanpage'a w serwisie Instagram są z reguly przesyłane do serwera Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin konta fanpage'a w serwisie Instagram odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin fanpage'a na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj.

YouTube jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z naszego profilu w serwisie YouTube są z reguly przesyłane do serwera Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Pinterest jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z naszego profilu w serwisie Pinterest są z reguly przesyłane do serwera Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Snapchat jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Snap Group Limited, 77 Shaftesbury Avenue, Londyn W1D 5DU, Zjednoczone Królestwo. Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z naszego profilu w serwisie Snapchat są z reguly przesyłane do serwera Snap, Inc., 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

TikTok jest ofertą firmy TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia ("TikTok"). W przypadku, gdy informacje zbierane automatycznie przez TikTok, dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej obecności online na TikTok, są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Wielką Brytanię lub Szwajcarię, zapewnia się, że w odniesieniu do tych krajów obowiązują decyzje UE stwierdzające odpowiedni poziom ochrony lub że można polegać na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez UE.

LinkedIn jest serwisem społecznościowym oferowanym przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z naszego profilu w serwisie LinkedIn są z reguly przesyłane do serwera LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Xing jest serwisem społecznościowym oferowanym przez New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

 

10. NASZE DANE KONTAKTOWE I PAŃSTWA PRAWA

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO: tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo do usunięcia zapisanych nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne: * do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  • z uwagi na względy interesu publicznego;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: * prawidłowość tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wnieśli Państwo na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO").

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, a także w razie żądania udzielania informacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych:

PROLIANCE GmbH
Leopoldstraße 21
80802 München
Niemcy
+49 89 2500 39 222
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym momencie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Zdanie powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku, po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W tym miejscu informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w państwach trzecich bez decyzji o adekwatności.

yFood korzysta z usług różnych dostawców usług. Wielu z nich korzysta z serwerów w krajach trzecich, tj. poza UE lub EOG. Dotyczy to także USA. Związane z tym przekazywanie danych osobowych musi być dozwolone zgodnie z art. 44 i nast. RODO.

yFood stara się zawierać standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych wydane przez Komisję UE z dostawcami usług, którzy przetwarzają dane osobowe w kraju trzecim. W miarę możliwości uzgadniamy również dodatkowe gwarancje, aby zapewnić wystarczającą ochronę danych w USA lub innych krajach trzecich.

Może się jednak zdarzyć, że mimo wszelkich środków umownych i technicznych poziom ochrony danych w państwie trzecim nie odpowiada poziomowi ochrony w UE. W takich przypadkach, w razie potrzeby, w ramach zgody na pliki cookie prosimy Państwa o zgodę na przekazywanie Państwa danych osobowych do kraju trzeciego zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności przekazywania danych do USA. W USA amerykańskie władze i agencje wywiadowcze mogą mieć prawo i możliwość dostępu do danych osobowych bez naszej wiedzy jako eksportera danych lub Państwa wiedzy jako osoby, której dane te dotyczą, oraz bez posiadania przez Państwa wystarczających środków prawnych do powstrzymania takiego dostępu lub podjęcia działań przeciwko niemu.