Regulamin sklepu

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Oferta sklepu internetowego przeznaczona jest dla Konsumentów.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z yfood Labs GmbH.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i wskazówek ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

Umowa zostaje zawarta z chwilą kliknięcie przez Państwa w przycisk finalizujący zamówienie w naszym sklepie. Sfinalizowanie zamówienia oznacza przyjęcie przez Państwa naszej oferty i dokonanie zakupu towarów znajdujących się w koszyku zakupowym. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.

3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, niderlandzkim

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo również sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta.


4. Dostawa produktów

Do podanych cen produktów mogą być jeszcze dodatkowo doliczane koszty przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach na stronie sklepu.

Oferowane w sklepie produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.


5. Zapłata

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

Karta kredytowa
Składając zamówienie podają Państwo dane swojej karty kredytowej, a następnie operator Państwa karty przeprowadza autoryzację płatności.
Po weryfikacji Państwa danych i potwierdzeniu statusu właściciela karty, automatycznie przeprowadzona zostaje transakcja płatnicza, a Państwa karta kredytowa zostaje obciążona.

PayPal
W trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową usługodawcy płatności online PayPal. W celu dokonania zapłaty za zamówienie za pomocą serwisu PayPal muszą być Państwo w nim zarejestrowani lub dokonać takiej rejestracji oraz następnie zatwierdzić polecenie wykonania płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy PayPal do przeprowadzenia transakcji.
Bezpośrednio po tym PayPal przeprowadza w sposób automatyczny transakcje płatniczą. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Amazon Pay
W trakcie składania zamówienia (jeszcze przed ukończeniem procesu zamówienia w naszym sklepie internetowym) zostaną Państwo przekierowani na stronę usługodawcy Amazon. Aby zrealizować zamówienie za pośrednictwem Amazon i zapłacić kwotę rachunku, muszą być Państwo zarejestrowani w serwisie Amazon lub dokonać takiej rejestracji i dokonać autoryzacji swoimi danymi dostępu. Mogą Państwo wybrać adres dostawy i formę płatności zapisane w Państwa koncie Amazon oraz zatwierdzić polecenie dokonania płatności. Następnie zostaną Państwo przekierowani z powrotem na stronę naszego sklepu internetowego, aby zakończyć proces składania zamówienia.
Bezpośrednio po złożeniu zamówienia zwracamy się do Amazon z żądaniem przeprowadzenia transakcji płatniczej. Amazon automatycznie dokonuje transakcji płatniczej. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Google Pay
Aby zrealizować zamówienie za pośrednictwem Google Pay i zapłacić kwotę rachunku, muszą być Państwo zarejestrowani w serwisie Google, aktywować usługę Google Pay oraz dokonać autoryzacji płatności swoimi danymi identyfikacyjnymi. Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Apple Pay
Aby zrealizować zamówienie za pośrednictwem Apple Pay i zapłacić kwotę rachunku, muszą Państwo używać przeglądarki "Safari", zarejestrować się w serwisie Apple, aktywować usługę Apple Pay oraz dokonać autoryzacji płatności swoimi danymi identyfikacyjnymi. Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Przelewy24
Metoda Przelewy24 to jedna z najczęściej używanych metod płatności elektronicznych w Polsce. Przelewy24 wykorzystuje internetowe uwierzytelnianie bankowe do księgowań na koncie w czasie rzeczywistym, jest obsługiwana przez wszystkie duże banki w Polsce i dostępna dla większości polskich klientów korzystających z bankowości elektronicznej. Aby móc dokonać zapłaty przez Przelewy24, muszą Państwo posiadać konto w bankowości elektronicznej z możliwością uczestnictwa w Przelewy24 i procedurą PIN/TAN, odpowiednio się wylegitymować i potwierdzić zlecenie płatności na naszą rzecz. Więcej informacji otrzymają Państwo podczas procesu zamawiania. Bezpośrednio po tym następuje automatyczna transakcja płatnicza i obciążenie Państwa konta.

6. Zastrzeżenie własności rzeczy

Rrzecz pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

7. Szkody powstałe podczas transportu

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela przesyłki oraz kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

8. Rękojmia i gwarancje

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć rzeczy wolne od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady). Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu.

Reklamacje można składać:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Niemcy
• na piśmie na adres: yfood Labs GmbH, Landwehrstrasse 60-62, 80336 Monachium, Niemcy

Informacje dotyczące ewentualnych dodatkowych gwarancji (niezależnych od Państwa uprawnień z ustawowej rękojmi) oraz ich szczegółowe warunki są dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Nasz serwis obsługi klientów jest do Państwa dyspozycji: W przypadku pytań, uwag i reklamacji zachęcamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta, który jest do Państwa dyspozycji mailowo: pl@yfood.eu.

9. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody spowodowane przez nas lub naszych przedstawicieli prawnych w przypadku:

  • uszkodzenia ciała, szkody na zdrowiu i życiu
  • naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
  • naruszenia ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
  • szkód poniesionych przez konsumenta
  • gdy w danym zakresie obowiązuje ustawa o odpowiedzialności za produkty niebezpieczne.

W przypadku gdy w wyniku lekkiego niedbalstwa dojdzie do naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymania strona umowy może się spodziewać (tzw. obowiązki zasadnicze), nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy, których wystąpienia można się zwykle spodziewać. W pozostałych przypadkach, roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

10. Kodeks dobrych praktyk

Dobrowolnie podporządkowaliśmy się następującym kodeksom dobrych praktyk:

Kryteriom jakości Trusted Shops – dostępnym pod niniejszym linkiem.

11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod niniejszym adresem. Nie jesteśmy zobowiązani i nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów.