Regulamin sklepu

1. Zakres stosowania
Dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązuje poniższy Regulamin. Oferta naszego sklepu internetowego przeznaczona jest wyłącznie dla konsumentów.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2. Zawarcie umowy oraz jej strony
Umowa kupna zostaje zawarta z YFood Labs GmbH.

Umieszczając produkty w ofercie sklepu internetowego składamy wiążącą ofertę na zawarcie umowy dotyczącej tych artykułów. Mogą Państwo najpierw niezobowiązująco dodać produkty do koszyka i w każdym momencie zmienić wprowadzane dane przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając w tym celu z ukazujących się w trakcie procesu zamówienia wskazówek dotyczących możliwych zmian. Umowa zostaje zawarta po kliknięciu przez Państwo w przycisk potwierdzający wolę złożenia zamówienia, który oznacza akceptacje oferty na zakup towaru umieszczonego w koszyku. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo jeszcze raz potwierdzenie drogą e-mailową.

 

3. Język umowy oraz zasady utrwalania umowy
Umowę można zawrzeć w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, niderlandzkim.

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Informacje dotyczące Państwa zamówień mogą Państwo sprawdzić również na naszym koncie klienta.

 

4. Warunki dostawy
Do podanych cen produktów mogą być jeszcze dodatkowo doliczane koszty przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach na stronie sklepu.

Towar sprzedajemy wyłącznie wysyłkowo. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

 

5. Zapłata
W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

Karta kredytowa
Składając zamówienie przekazują nam Państwo równocześnie dane swojej karty kredytowej. Po potwierdzeniu Państwa danych jako prawnego właściciela karty zwracamy się bezpośrednio po złożeniu przez Państwa zamówienia do firmy obsługującej karty płatnicze z żądaniem zainicjowania transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez firmę obsługującą karty płatnicze, a Państwa karta jest obciążana.

PayPal, PayPal Express
W trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową usługodawcy online PayPal. Aby dokonać zapłaty za zamówienie za pomocą serwisu PayPal muszą być Państwo w nim zarejestrowani lub dokonać takiej rejestracji oraz następnie dokonać potwierdzenia swoimi danymi dostępowymi i zlecić wykonanie płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy PayPal do przeprowadzenia transakcji.

Apple Pay
W celu opłacenia rachunku za pośrednictwem Apple Pay należy użyć przeglądarki „Safari”. Ponadto konieczna jest rejestracja w usługach Apple, aktywacja funkcji Apple Pay, uprzednia weryfikacja danych dostępu i potwierdzenie zlecenia płatności. Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymacie Państwo podczas procesu zamawiania.

Google Pay
W celu opłacenia rachunku za pośrednictwem Google Pay konieczna jest rejestracja w usługach Google, aktywacja funkcji Google Pay, uprzednia weryfikacja danych dostępu i potwierdzenie zlecenia płatności.Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymacie Państwo podczas procesu zamawiania.

Amazon Pay
W trakcie składania zamówienia (jeszcze przed zakończeniem procesu zamówienia w naszym sklepie internetowym) zostaną Państwo przekierowani na stronę usługodawcy internetowego Amazon. Aby zrealizować zamówienie za pośrednictwem Amazon i zapłacić fakturę, muszą być Państwo zarejestrowani w tym serwisie lub zarejestrować się i wylegitymować się swoimi danymi dostępu. Tam mogą Państwo wybrać adres dostawy i formę płatności zapisane w Amazon oraz potwierdzić wykorzystanie swoich danych przez Amazon oraz polecenie przelewu.  Następnie zostaną Państwo przekierowani z powrotem na stronę naszego sklepu internetowego, aby zakończyć proces zamawiania.

Bezpośrednio po złożeniu zamówienia zwracamy się do Amazon z żądaniem dokonania  transakcji płatniczej. Amazon automatycznie dokonuje transakcji płatniczej. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo w trakcie procesu zamawiania.

 

6. Zastrzeżenie własności towaru
Towar pozostaje do całkowitej zapłaty ceny naszą własnością.

 

7. Szkody powstałe podczas transportu
W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

 

8. Rękojmia i gwarancje
Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w przepisach Kodeksu cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad. Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: YFood Labs GmbH, Landwehrstrasse 60-62, 80336 Monachium, Niemcy

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pl@yfood.eu

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Obsługa klientów: W przypadku pytań, uwag i reklamacji zachęcamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta, który jest do Państwa dyspozycji mailowo: pl@yfood.eu.

 

9. Zasady odpowiedzialności
Odpowiadamy bez ograniczeń za roszczenia spowodowane przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub agentów z tytułu

  • szkody na zdrowiu i życiu
  • naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
  • ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
  • względem konsumenta.

Z wyjątkiem powyższych przypadków, nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy.

 

10. Kodeks postępowania
Podporządkowaliśmy się następującym kodeksom postępowania:

- Kryteria jakości Trusted Shops

- https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_pl.pdf

 

11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani i nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów przed komisją rozjemczą dla konsumentów.